Uw koi medicijn op koiziekte.nl

Aan de hand van de symptomen snel een medicijn gevonden.

vijverwaterkwaliteit.

Water.


Water heeft bepaalde aparte eigenschappen en is onmisbaar voor elk levend organisme.
Het kan zich erg vreemd gedragen. De meeste stoffen krimpen bij lage temperaturen maar water zet uit bij temperaturen rond het vriespunt. Warm water heeft dus een grotere dichtheid dan koud water. Hierdoor zakt warm water en stijgt koud water. Door deze eigenschap ligt ijs dus altijd bovenop het water.


Vijverwaterkwaliteit.

De kwaliteit van het vijverwater is erg belangrijk voor het gezond houden van uw koi of vijvervis.

Als de kwaliteit van het vijverwater goed is dan zorgt de koi voor zichzelf. Een goede waterkwaliteit wil niet zeggen dat het ook geschikt is als goed vijverwater. Drinkwater bijvoorbeeld bevat weinig micro organismen die nodig zijn om goed vijverwater te krijgen. Ook de minimale hoeveelheid chloor in drinkwater is slecht voor koi's en vijvervissen. Een pas gevulde koivijver laat men daarom ook eerst even ,,rijpen''.

Vijverwaterkwaliteit en de koivijver.

Bij een goede vijverwaterkwaliteit spelen nog meer factoren een rol zoals temperatuur, PH waarde (zuurtegraad), hardheid, zout- en zuurstof gehalte. Ook de aanwezigheid van ammoniak, nitriet, nitraat, chloor en chloramine spelen een belangrijke rol. Vijverwater kan daarnaast ook nog vervuild zijn met algen of chemische verontreinigingen. Hieronder enkele aandachtspunten om er voor te zorgen dat uw vissen in optimale conditie blijven.

Temperatuur.

Koi's zijn erg geharde vissen. Ze zijn in staat om temperaturen te weerstaan van 2 tot 30 graden celcius. De temperatuur van de (koi) vijver hebben we niet altijd in de hand. Daarbij hoort het feit dat de temperatuur de oplosbaarheid van zuurstof en de giftigheid van ammoniak bepaald. Zuurstof is van essentieel belang voor de koi. Het wordt beschouwd als de belangrijkste parameter voor de vijverwaterkwaliteit. Om gezond vijverwater te hebben en te houden kun je een vijverluchtpomp van 60 liter per minuut op een gemiddelde koivijver van 10 m3 (10.000 liter) makkelijk plaatsen. 60 liter per minuuut op 10 m3 is toch wel het minimum.

Ph waarde.

De Ph waarde (schaal) wordt gebruikt om aan te geven hoe zuur of alkalisch het vijverwater is. De schaal loopt van 0 tot 14. Van 0 tot 6,99 is zuur. 7 is neutraal en van 7,01 tot 14 is alkalisch. Voorbeeldje: citroensap heeft een ph van 2 en sinaasappelsap een ph van 4. Gedestileerd water heeft een ph van 7. Melk heeft een ph van 6. De optimale ph waarde voor een (koi) vijver is een waarde tussen de 6,5 en 8,5. Hier heb je dan ook vaak de beste vijverwaterkwaliteit. Let op! Bij een toenemende ph waarde stijgt de giftigheid van ammoniak.

Ammoniak, nitriet, nitraat.

Koi produceren 2 soorten afvalstoffen die stikstof bevatten: ammoniak en ureum. Ammoniak wordt het meeste geproduceerd. De koi scheidt dit uit via de kieuwen. Ureum wordt in kleine hoeveelheden uitgescheiden in de vorm van verdunde urine en wordt door microben afgebroken tot ammoniak. Alle ammoniak wordt door nuttige bacterien omgezet in nitriet en daarna in nitraat. Nitriet is eveneens giftig voor koi. Nitriet kan zich opstapelen in een koivijver als bacterien ammoniak sneller omzetten in nitriet dan dat het op zich weer omgezet wordt in nitraat. Dit komt vaak voor in koivijvers. De vijverwaterkwaliteit daalt. Het kan ook zijn dat een bepaalde groep bacterien nitraat weer omzet in nitriet en stikstofgas. Dit komt vaak voor in koi vijvers met een te laag zuurstofgehalte in het filtersysteem. Te slecht beluchte filtersystemen is hier vaak de oorzaak. Ook hier zal de vijverwaterkwaliteit dalen. Nitraat is het laatste afbraak product van ammoniak en het minst schadelijke. Hoewel het voor vijvervissen en koi niet schadelijk is veroorzaakt het vaak algengroei. Om een te hoog gehalte van ammoniak, nitriet en nitraat te bestrijden wordt er vaak water ververst. Let op! Niet meer dan 10 % van het totaal aan vijverinhoud. Dit om schade van het leidingwater aan het filtersysteem te beperken. Leidingwater kan de vijverwaterkwaliteit beïnvloeden.

Fosfaat.

Fosfaat is afkomstig van de afvalproducten die vissen (koi) in de vijver creëren. Het remt de planten groei in de vijver maar verhoogd de groeikans van onder meer zweefalgen en draadalgen .

Je hoort vaak dat de planten in de vijver niet willen groeien maar de algen wel. Een te hoog fosfaatgehalte kan hier de oorzaak zijn.

Misschien overbodig, maar ook hier, te hoog gehalte aan fosfaat en de vijverwaterkwaliteit daalt.

Wat heb ik nodig om ervoor te zorgen dat de kans op koiziekte in de vijver zo klein mogelijk wordt?

Door het jarenlang verkopen van producten zoals medicijnen, voer, etc. heb ik een aardige ervaring opgedaan. Ook het helpen bij koiziekte, algen problemen, verbeteren van de vijverwaterkwaliteit etc. en het krijgen van terugkoppeling hebben er voor gezorgd dat de volgende adviezen niet zo maar uit de lucht zijn gegrepen. De volgende aangeraden producten zijn ook een weloverwogen keuze. Deze keuze heb ik gemaakt op basis van jarenlange ervaring en terugkoppeling van diverse klanten.

Als de winter voorbij is en het voorjaar nadert zorg er dan voor dat je de temperatuur van het vijverwater in de gaten houd. Doe dit m.b.v. van een thermometer. Er kan gestart worden met voeren bij een temperatuur van rond de 6 graden. Gebruik hiervoor het welbekende wheatgerm. Het starten met voeren merk je aan de koi of vijver vissen en na enkele jaren ervaring meet je de temperatuur niet meer. geen punt. Niemand kent jouw vijver zo goed als jijzelf.

Voeg in het voorjaar aan het voer een multivitamine toe. (b.v. Sera multivitamine) deze vitamines zijn beter als de geconserveerde vitamines in welk koivoer dan ook.

In het voorjaar is de kans op schuren, springen, schampen over de bodem van de vijver door de koi het grootst. Als de temperaturen laag zijn en je geen medicijnen wil toe passen vanwege de belasting op het filtersysteem denk dan eens aan sabbactisun of parazoryne. Deze medicijnen op kruidenbasis zijn perfect om het filtersysteen intact te laten. Het is volledig biologisch afbreekbaar en totaal niet ongezond voor koi of vijvervis. Het werkt al bij extreem lage vijvertemperaturen. Tevens beinvloed het de vijverwaterkwaliteit niet of nauwelijks.

Één dosis is vaak al goed om een volledige medicijn behandeling te voorkomen. Parazoryne bij parasieten aanvallen en sabbactisun bij bacterie aanvallen.

Begin in het voorjaar al met het toevoegen van Kusuri clay. Kusuri montmorillioniet klei is een wit poeder dat alle belangrijke en essentieële mineralen bevat voor een betere gezondheid, kleur en eetlust van uw koi. Factoren die de vijverwaterkwaliteit sterk bevorderen.

Om de belangrijke waardes Ph en Kh te stabiliseren gebruik je Aquaforte Biostabil of Kusuri biobalance. de keuze tussen beide is een kwestie van ervaring. Persoonlijk vind ik Aquaforte biostabil een goede keuze i.v.m. kwaliteit, kwantiteit en kostprijs.

Zodra de temperaturen het toelaten moeten er bacteriën aan het vijverwater worden toegevoegd.

Zeg vanaf ca. 12-14 graden. Zelf voeg ik Microbelift thera-P toe. In de bijgevoegde foto (rechter bovenhoek) is de kringloop afgebeeld zoals deze door microbelift wordt aangegeven. Zelf heb ik hier een variant op verzonnen.

De aangegeven Clean en Clear heb ik vervangen door de Thera-p. Microbelift Thera-p is een compleet bacterie preparaat welke clean en clear, filtergel en een probiotische werking combineert. Echt een geweldig product waarvan maar weinige de vele voordelen inzien. Om een indicatie te geven waar Thera-p zowel een gunstige invloed op heeft, hieronder een kleine opsomming.

Opbouw, onderhoud bacterien. Ondersteuning milieu. Immuunsysteem verbetering. Verhoogd zuurstof gehalte. Bevat nitrosomonas en nitrobacter. Oxideert ammonia, nitriet. Vermindering nitraat. Vermindert stress. Breekt overgebleven visvoer af. Verwijdert nare geuren, verbetering van de vijverwaterkwaliteit etc.

De foto is beter te bekijken in de originele digitale vorm. Klik op: Microbelift.

Het gebruik van Microbelift Nite-out 2 in een later stadium, zeg vanaf 15 graden is sterk aan te raden. Nite out 2 is in mijn ogen de kampioen onder de bacterie stammen die nodig zijn bij het nitrificatie proces en de verbetering van de vijverwaterkwaliteit. Het zorgt voor een continue afbraak van het giftige ammonia. (ammoniak)

In de foto is ook duidelijk te zien (of linkje microbelift hierboven) dat het testen van de Kh waarde nodig is. Pas bij een kh waarde van 3 of hoger kun je effectief microbe lift Nite-out 2 toe passen.

Is de kh waarde 3 of lager gebruik dan Bio stabil om de waarde te verhogen.

Wat is het basis pakket wat iedere koivijverbezitter in zijn of haar bezit moet hebben om een juiste vijverwaterkwaliteit te behouden en daardoor de koi te kunnen beschermen?
In mijn overtuiging is dat het volgende:

1) thermometer

2) Sera multivitamine

3) Kusuri clay

4) Verbetering vijverwaterkwaliteit= Aquaforte biostabil

5) Verbetering vijverwaterkwaliteit= Microbe-lift Thera-P

6) test koffer (bepalen vijverwater waardes)

7) Verbetering vijverwaterkwaliteit= Microbe-lift Nite Out 2

microbelift kringloop.


vijverwaterkwaliteit

Een initiatief van Daru-koi