Uw koi medicijn op koiziekte.nl

Aan de hand van de symptomen snel een medicijn gevonden.

koiziekten herkennen, in- of uitwendige koiziekte, diagnose.


koiziekten herkennen.

Helaas kunnen de vissen onder de beste leefomstandigheden altijd weer ziek worden. Het gaat erom deze ziekten te herkennen, op de juiste manier te plaatsen en te behandelen. Daartoe is enige fundamentele kennis omtrent de meest voorkomende koiziekten noodzakelijk.

Om de gezondheidstoestand van de vissen op betrouwbare wijze te kunnen beoordelen, moet elke dag bij het voeren op ziektesymptomen en ongewoon gedrag worden opgelet. Mocht zich ook maar één koi zich afzonderen of op een andere manier opvallen, is uiterste waakzaamheid geboden.

In het algemeen kun je, al naar gelang hun optreden, onderscheid maken tussen uitwendige en inwendige ziekten.


Uitwendige koi ziekten.

Uitwendige koiziektenvertonen zich vooral op de vinnen, de huid en de kieuwen. Ze kunnen meestal vroegtijdig herkend en derhalve tijdig behandeld worden.


Inwendige koi ziekten.

Inwendige koi ziekten zijn niet zo makkelijk te herkennen. Als je goed observeert vertonen de vissen echter bij alle ziekten atypisch gedrag. Daartoe behoort b.v. geen eetlust hebben, opvallend zwemgedrag, apathie en kleurverandering.Koiziekte diagnose.

De wat attentere koi eigenaar kan dus ook bij inwendige koiziekten snel merken, dat er iets niet klopt.

Door de (koi) vissen regelmatig en nauwgezet te bekijken, kunnen veel koiziekten al in een vroegtijdig stadium worden herkend. De aangetaste vissen zijn nog niet te veel verzwakt en de kans is groot, dat gezonde vissen helemaal niet aangestoken worden. De juiste diagnose is voorwaarde voor een succesvolle behandeling. Door de op bepaalde koiziekten op maat afgestemde geneesmiddelen wordt onnodige belasting van de vissen en van de koivijver voorkomen.


Een algemeen principe geldt bij alle koiziekten: snel (be) handelen verhoogt het uitzicht op genezing aanzienlijk. Dat geldt in het bijzonder voor zeer besmettelijke koiziekten.